Program 2021-2022

İstanbul Şehir Hikayeleri
Her gün önünden geçtiğimiz yapılara, sokaklara ve mekanlara hikayeler üzerinden yaklaşarak, deneyimleyerek ve yaşayarak hissetmek için her hafta Pazartesi günü erkenden bir keşif yolculuğuna sizleri davet ediyoruz.
Bu keşif yolculuğumuzda birlikte açacağımız sanatsal, kültürel ve düşünsel patikamızda neler mi olacak? İstanbul Şehir Hikayeleri başlığı içerisinde kentimizin belleğinde saklı kalan anılara, yaşanmışlıklara ve paylaşımlara yepyeni bir rotayla yelken açacağız. İstanbul’u 1800’lerin sonlarından 2000’li yılların başlarına doğru sanatçıların, edebiyatçıların, bestekarların, düşün insanlarının ve seyyahların gözünden bakarak tam anlamıyla hissedeceğiz.
Ayrıca kozmopolit yapısıyla öne çıkan İstanbul’u, toplumların bir araya getirdiği kent kimliğiyle düşüneceğiz. Böylelikle çok kültürlü, çok milletli, çok dilli ve çok sesli özellikleriyle beraberce değerlendirerek de yolculuğumuza sosyal tarih olgusuyla yeni bir ışık daha yakmış olacağız. O halde geliniz hep birlikte bu büyük metropolü insanlarıyla, hatıralarıyla, mahalleleriyle, meydanlarıyla, apartmanlarıyla, saraylarıyla, pasajlarıyla, hanlarıyla ve kamusal alana dokunan farklılıklarıyla beraberce çeşitlendirelim ve İstanbul’a yepyeni bir gözle bakmaya başlayalım

 

İlk ve orta çağ, barok , klasik, romantik, verist, modern çağlarda müzik anlayışı. Mozart, Beethoven, Debussy, Bach, Verdi, Wagner, Puccini, Vivaldi, Ravel, Çaykovski vs. gibi bestecilerin senfonilerini,konçertolarını, operalarını ve diğer formlarda besteledikleri eserlerini inceleyerek, dinleyerek, seyrederek , opus, andante, allegro, moderato cantabile vs. müzik terimlerini öğrenerek, yüzyıllar içinde müzik sanatını ele alarak klasik müziğin olmazsa olmazlarına,tiyatro,edebiyat ve sanatın diğer dalları ile ilişkisine değinip ve zaman zamanda  Türkiye de müziğe hakim olmak amacıyla gerçekleşecek seminerler.
–İkinci dunya savasi sonrasinda kurulan dunya duzeni nasil sekillendi? ilkeleri kurumlari kurallari neydi?
-Abd’nin siyasal krizi, kaynaklari, secimlerin anlami ve dunya sisteminde yeni bir doneme giris
-Amerikan seçimlerinin değerlendirilmesi
-1950’ler,1960’lar,1970’ler,!980’ler…..
-Neo-liberal dalga-Gorbachev,duvarın yıkılışı ve soğuk savaşın bitişi
-1990’lar,küreselleşme,kimlik siyasetleri/mikro milliyetçilikler/demokratikleşmenin altın devri
-Çin yükselişi
-Ortadoğu
-AB ve sorunlu genişlemesi
-11 Eylül,Irak savaşı,Rusya’nın dönüşü,’008 krizi,arap isyanları,popülizmin yüselişi,demokrasinin gerileyişi, ve yeni dünya düzeninin kuruluşu…
Ana başlık : Herkes için felsefe.
Açıklayıcı metin : Herkes hayatının bir döneminde hayatın amacını sorgular; neden buradayım? Kimim ben? Hayatın anlamı ne?… filozofların tarihteki düşünceleriyle bilinçlenmeye ne dersiniz?
Alt başlıklar;
-Felsefe nedir? (1 ders)
-Mantık nedir? (1 ay-4 ders)
-Manrı/varlık nedir? (1 ders)
-Mantık nedir 2? (2 ders)
-Kader nedir?
Bienallerdeki, çağdaş sanat fuarlarındaki ve güncel sergilerdeki işleri hepimiz daha yakından anlamak, çözümlemek, hissetmek ve yorumlamak istiyoruz. Öyleyse hazır olun ve kemerlerinizi bağlayın! Modern sanattan çağdaş sanata uzanan süreci akımlar, sanatçılar, yaşanmışlıklar, mektuplar ve kavramlar üzerinden birlikte ele alacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz.
Resim, heykel ve fotoğraf gibi sanat alanlarına video, dijital sanat, performans ve yerleştirme gibi farklı sanat türleriyle yeni haritalar açmaya hazırlanıyoruz. Harita demişken Batı Avrupa ve ABD’ye sıkışan sanat tarihini daha geniş bir yelpazede keşfedip heyecanlı bir yeni patikada ilerleyeceğimizi de söylemiş olalım.
Yeni bir seçkiyle keşfedeceğimiz bu heyecan dolu patikada bizlere 1914’ten günümüze dek eşlik edecek sanatçılar arasında Picasso, Dali, Frida, Kandinski, Warhol gibi modern, Abramoviç, Damien Hirst, Tracey Emin, Banksy, Ai Weiwei gibi çağdaş sanattan tanıdık simalar yer alacak. Ayrıca hayatla bağlantısı yoğun olan bu dinamizm dolu dönemle birlikte akımları ve sanatçıları daha yakından tanırken aynı zamanda güncel dünyanın sanatsal fotoğrafını da beraberce çekerek zor olan çağdaş sanatı cool bir çerçeveye dönüştüreceğiz.
O halde çağdaş sanatı yepyeni bir boyutta her Salı akşamı 20:00’de keyifle ve heyecanla deneyimlemek üzere! 🙂
Hristiyanlığın tarihsel süreci.
a. Hristiyanlık öncesi Bir Yahui olarak İsa ve  ilk Hristiyanlar
c. Aziz Paul ve Yeni Hristiyanlık.
d. Geç antik çağda Hristiyanlığının yayılması.
e. Lat n, Grek, Arap Hrist yanlığının doğuşu.
f. İlk mezhepsel oluşumlar.
g. Ortaçağ Hr st yanlığı
h. Haçlı seferler  sonrası yen den şek llenen batı dünyası
. Ortodoks ve Katol kl k
k. Reform veya Protestanlık
l. Modern dünya Hr st yanlığı
2. Hristiyanlığın kutsal k tapları a. Gospel veya İnc ller
b. Yen  ah d küll yatı
c. Apokr f  nc ller
d. Apostol k doktr n met nler
3.Hr st yanl g n  nançları
a. Tesl is veya Tr ini ty ve un tar an tanrı anlayışı b. İsa  le  lg l   nanışlar. İsa tanrı mı? İnsan mı? c.  lk günah kavramı
d. Ölüm sonrası hayat
e. Eskatoloj  ve Mesi h’ n dünyaya  n ş doktr n  f. Hr st yan ahlakı
g. Konsü ller
4.Hristiyanl kta r tüeller
a. Gündel ik  badetler
b. Haftal k ve yıllık  badetler c. Sakramentler
d. k l sen n d n  m mar s
5.Mezhepler
a. Katol kl k
b. Ortodoksluk c. Protestanl k
d. Nesturilike. Ermeni ik
f. D iğer mezhepler ve tar katlar.

1970 Sonrasında Türk Resim Sanatı
Cumhuriyet yıllarından itibaren Türk sanatında başlayan modernleşme dönemi daha sonrasında yerini çağdaş ve güncel dönemlere bırakır. 
Bu ana dönemlerle birlikte ortaya çıkan küçük ara dönemler ve gruplar Türk sanatını daha da geliştirir ve değiştirir. Tüm bu süreçlerde de Türk sanat dünyasında  pek çok başarılı sanatçılar yetişir. 
L’atelier’deki Türk Resim Tarihi dersinin yeni sezonunda 1970 sonrasındaki dönem ve farklılşmaları gelmiş geçmiş ünlü sanatçıların hayat hikayeleri ve sanat pratikleri açısından ele alarak işlemeye devam edilecektir.
-Seminer, Kur’an metninin bir bütün olarak anlaşılmasını hedeflemektedir.
-Kur’an metninin ve surelerinin oluşumu, kendi tarihi gelişimi dikkate alınarak incelenecek.
 -Seminerde, Kur’an’ın ana konuları ele alınacak.
-Yer yer Kur’an tarihi ve kavramlarına, Kur’an’ın tefsir ile olan ilişkisine değinilecek.
– Konular incelenirken, Kur’an’ın hitap ettiği Hicaz toplumunun kültür ve kabile yapısına dair bilgiler verilecek.
– Konular, ilk inen surelerden son inen surelere doğru Peygamber’in hayatı dikkate alınarak incelenecek.
Keşif Rotamız 🙂
11:00 Kadıköy Yeldeğirmeni Palmiye Otoparkında Buluşma 
11:00-11:30 Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesi üzerinde bulunan farklı hikayeleri barındıran tarihi yapıları deneyimleme
11:30-13:00 Yeldeğirmeni’nin farklı sokaklarında bulunan Alman, İtalyan, Fransız, İngiliz, Türk, Rum, Yahudi ve Ermeni kültürüne dair mekanları keşfetme

13:00-13:30 Yeldeğirmeni’nde bulunan Türkiye’deki en geniş duvar sanatı (mural art) örneklerini çağdaş sanat içerisinde bir alan sokak sanatı konusuyla yerinde keşfetme

13:30-14:00 Yeldeğirmeni gezimizle ilgili kahve eşliğinde sohbet ederek günün özetini yapma 🙂

Yeldeğirmeni’nin hem Rum, Ermeni, Yahudi ve Türk geçmişine hem de İtalyan, Alman, Fransız ve İngiliz yapılarıyla değişen çehresine farklı hikayelerle dokunacağız. Ayrıca çağdaş sanatın önemli ve güncel bir türü olan sokak sanatını da çeşitli örneklerle keşfederek deneyimleyeceğiz.

18 Eylül Cumartesi Pera/Beyoğlu Gezisi
Galata’da Bir Terasta….
11.00: Beyoğlu, Galatasaray Meydanı’nda buluşma.
11.00-13.30 Galatasaray Meydanı’ndan başlayarak Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan “Otel, Apartman, Restaurant, Konsolosluk, Pasaj..” gibi mekânların ve bu mekânlarda iz bırakan; “Sanatçılar, Edebiyatçılar, Eleştirmenler, Diplomatlar, Ajanlar, Dansçılar..” insanların hikayelerine değineceğiz. Balolardan Konserlere, Sahnelerden Sokaklara Beyoğlu bölgesinin çok kültürlü yapısına eğilirken, farklı zaman aralıklarıyla değişimlere ve dönüşümlere odaklanacağız. Pera’dan Beyoğlu’na yaşanan değişimler, toplumsal olaylar ve yansımaları gezi boyunca ipuçları takip edilerek çözülmeye çalışılacaktır. Bu geziye devam olarak;
13.30-14.00: Galata, Yüksekkaldırım’da bir terasta manzara eşliğinde soru-cevap kısmı yapılacak ve gezimizi sizlerle değerlendireceğiz.
İngiliz Konsolosluğu, Hazzopulo/Hacopulo Pasajı, Londra ve Bristol Hotel, Tepebaşı Mezarlığı/Bahçesi/Tiyatrosu, Pera Palace Hotel, Corpi Sarayı/Amerika Konsolosluğu, Cordova Apartmanı, Beyoğlu Belediyesi, Frej Apartmanı ve Teras.

 

“Insan olan hersey buharlaşacak”:distopya edebiyati uzerinden geleceğin dunyasinda din,insan ve politikayi anlamak.”

Distopya edebiyati nedir? Gelecegi şekillendiren gunumuz retorikleri…Yeni bir dunyanin hazirlanis mantigi.Gelecek dunyada inanc ve ethik gibi kavramlarin durumu.İnsanin robotlastirilmasi,robotun insanlastirilmasi.genleriyle oynanmiş kontrol edilebilir insan tipi.
16.yy. sibernetikçisi Ali Kuşçu’nun siborglarina donus.Eskatolojik drama ya da insanligin ve dunyanin sonu….

 

 

 

 

.