Program 2019-2020

 

 

 

 

 

‘Dört halifeler dönemi İslam dininin ve Müslüman toplumunun teşekkül dönemidir. Kur’an’ın derlenmesi ve daha sonra çoğaltılması bu yüzyıllarda olmuştur. Peygamber’den sonra İslam devletinin kurumsallaşmasını ilk nüveleri bu dönemde atılmıştır. Bizans, İran ve Mısır ilk halifeler zamanında fethedilmiş, bu coğrafyaların kültürü ile temas bu dönemde başlamıştır. Asırlar boyu sürecek olan mezhep tartışmalarının, özellikle Şii ve Sünni ayrışmaların temelleri yine bu dört halife döneminde ortaya çıkan olaylar tarafından belirlenmiştir. Bu yüzden erken dönem İslam tarihinin en ilginç devresini teşkil eden dört halifeler dönemi, 14 asırlık mirasın anlaşılmasında anahtar bir rol oynayacaktır.’SİSTEM DEĞİŞİYOR!

Kapanışların ve yeni başlangıçların yılı 2020’de sistem değişiyor! Satürn Kova burcunun insanlığa vermek istediği mesaj ne olabilir? Hangi alanlarda testimiz başlıyor? Bu değişimlere nasıl adapte olabiliriz? Ekonomik, sosyolojik trendleri belirleyen Kuzey- güney aydüğümleri önümüzdeki 1.5 yıl boyunca konuları nereye çevirecek? Hande Kazanova  astroloji seminerinde sizin için anlatıyor.

Sinema tarihçisi gözünden film sahneleri;tarihsel ve sinema dili açısındananaliz edilirken,içinde yer alan sanat eserleri de sanat tarihçisi bakışıyla sanatsal olarak ayrı ayrı inceleniyor.

(Filmlerin ülkesi,yönetmeni,kadrosu,sinema akımı detaylandırılırken,sanat tarihindeki dönemi,akımı,sanatçıları ve eserleri aktarılıyor.)

Din Felsefesi:

Dinde Anlam Arayışı:

İnsan doğum ve ölüm arasında geçen kişisel ve toplumsal hikayesinde yaşamda anlam arayan, arayış içerindeh iken bazen yaşamı anlamlı kılan varlıktır. İnsanlık tarihi boyunca karşımıza çıkan tüm olay ve olgular; bilimsel gelişmeler, sanatsal görünümler, felsefi anlayışlar ve din; insanlığa ait hikâyeyi oluştururlar.

İnsan neden bir anlam arayışı içerisindedir? Anlam arayışı bir tür yanılsama olabilir mi; “insan psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için varlığı olmayan bir anlamın peşine düşmüştür,” diyebilir miyiz?

Din felsefesi bağlamında “dinde anlam arayışı” başlığı altında “Tanrı nedir?” sorusuna verilen yanıtlar, Tanrı-İnsan ilişkisi, farklı inanç geleneklerinde bu ilişkinin açıklanması…

Mistisizm, Tasavvuf ve Gnostik geleneklerde dinin temel kavramlarının irdelenmesi…

ak için varlığı olmayan bir anlamın peşine düşmüştür,” diyebilir miyiz?

Din felsefesi bağlamında “dinde anlam arayışı” başlığı altında “Tanrı nedir?” sorusuna verilen yanıtlar, Tanrı-İnsan ilişkisi, farklı inanç geleneklerinde bu ilişkinin açıklanması…

Mistisizm, Tasavvuf ve Gnostik geleneklerde dinin temel kavramlarının irdelenmesi…

EKİM AYI PROGRAMI

1.HAFTA:

–  İnsanın Anlam Arayışı.

–  Dinde anlam arayışına eleştirel yaklaşım; Freud.

– Kant’ın metafiziğe getirdiği eleştiri.

– Dinde anlam arayışı çerçevesinde “Tanrı’nın Varlığının Delilleri” nin ana başlıkları.

2. HAFTA:

Modern insanın dini geleneklere yaklaşımı.
Tanrı mitolojik bir kahraman olabilir mi?
Tanrı-İnsan ilişkisine ezoterik geleneklerin yaklaşımı.
Varlık- Farkındalık ve Anlam ilişkisi.

3.HAFTA:

Neden tek bir dini görüş değil farklı dini görüşler mevcuttur?
Ezidilik nedir?
Alevilik nedir?
“Gelin Tanış Olalım” Belgeseli (Türkiye’de yaşayan Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Ezidiler ve bu grupların inançları üzerine yapılmış 8 bölümlük bir belgesel serisi. Belgeselin yönetmenliğini Ayşe Acar yapmıştır.) Tarih bölümünün gösterimi.

4.HAFTA:

Din Felsefesinde kâinatın yaratılışına dair görüşler.
Darwin mi haklı yoksa dini gruplar mı? İnsanın Yaratılışı konusu.
İslam Tasavvufunda “yaratma” kavramının analizi.
Gelin Tanış Olalım Belgeseli “Yaratılış” bölümü gösterimi

KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE-DÜNYA TARİHİ PROGRAMI 
Amaç ,günümüz Türkiyesini ve dünyayı anlayabilmek için geçmişin incelenmesidir.
Bu amaçla Osmanlı’nın kuruluşundan yıkılışına kadar ve Türkiye Cumhuriyetinin günümüze kadar önemli yıllarını inceleyerek , “O sırada dünyada ne oluyordu?” konusunu sistematik bir biçimde karşılaştırmalı olarak anlatmaktır.
Bu çerçeve içinde incelenecek konular :
OSMANLI VE TÜRKİYE’DE
Anadolu , Medeniyetler beşiği Osman Beyliği kuruluş süreci
Osmanlı Devletinden İmparatorluğa geçiş Osmanlıda toplum
Osmanlıda Devlet sistemi Osmanlı’da “Mutlak iktidar meselesi”
Osmanlı’nın en güçlü zamanları Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı’da denizcilik
AVRUPA VE BATI DÜNYASINDA
Roma İmparatorluğu , büyüme-parçalanma- yıkılış
1300 yılları
Ortaçağ Avrupasında göçebe – yerleşik çatışması
1400 ‘lü yıllar
Avrupada Ortaçağ : Feodalite – Monarşi İngiltere ve Fransa örneği
1492 den sonra
Amerika Kıtasının keşfi neleri değiştirdi Avrupada Reform ve Rönesansın gelişmesi
İngiltere ve Fransa’da “Mutlak iktidar” meselesi ve demokratik kurumların doğuşu
1600’lü yıllar
İngiltere ve Fransa örneği
Şarlken -Kutsal Roma Germen İmparatorluğu İngilterede denizcilik
           Osmanlı-Avrupa ülkeleri ,bilim ve felsefe konusunda karşılaştırmalar Kuruluştan 18.yüzyıla kadar
 1700’lü yıllar
İngiltere ve Fransa’da kolonial sistemin yaygınlaşma Kuzey Amerika’nın kolonizasyonu
USA bağımsızlık ilanı
1789 Fransız ihtilali ve etkileri
1800 ‘lü yıllar
Avrupa’da Endüstriyel devrim başlangıç ve gelişme İhtilalden sonra Fransa’nın hikayesi
Napolyon’un hikayesi
Restauration ‘dan günümüze Fransa’nın hikayesi
Avrupanın hikayesi 1800-1914 ‘e kadar İngiltere
Çarlık Rusyası
Almanya ve Fransa
Amerika Birleşik Devletleri hikayesi
  Osmanlı’da duraklama
Osmanlı’da gerileme
Osmanlı’da yenilenme ve batılılaşma çabaları
Mısır ülkesi (Osmanlı toprağı) iken günümüze kadar hikayesi
Osmanlı İmparatorluğu son 120 yıl,çöküşe kadar Osmanlı – İngiltere ilişkileri hikayesi
Osmanlı- Çarlık Rusyası ilişkileri hikayesi Osmanlı – Almanya ilişkileri hikayesi
Osmanlıda Jön Türkler ve İttihat Terakki hikayesi
   1914’ten sonra
Osmanlı WW1 savaşını nasıl yaşadı Osmanlı’nın çöküşü hikayesi
Anadolu’da Türk Kurtuluş Savaşı hikayesi
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu 1923
İlk 10 yılın hikayesi ve Cumhuriyet Devrimleri
Türkiyede Atatürk döneminin sonu
Türkiye WW2 yi nasıl yaşadı İsmet İnönü devri
Türkiye’de çok partili demokrasinin başlangıcı
Demokrat Parti (Menderes) Dönemi 27 Mayıs 1960 darbesi
Süleyman Demirel dönemi
Bülent Ecevit’in hikayesi
Necmettin Erbakan’ın hikayesi
12 Eylül 1980 darbesi
Turgut Özal (ANAP) Dönemi S.Demirel’in Cumhurbaşkanlığı) 2002 AKP’nin iktidara geçişi
2002 – 2019 Türkiyesi’nin hikayesi Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni
WW1 SAVAŞI (1914-1918)
Avrupa WW1 savaşını nasıl yaşadı
1918 – 1933 arası
1917 Rusya’da Bolşevik ihtilalinin hikayesi
Sovyet Sosyalist Cumh.Birl. Hikayesi ,çöküşe kadar Almanya’da Weimar Cumhuriyetinin hikayesi Hitlerin siyasi yükselişi
    1933 -1939 arası
Almanya’da Nazi Cumhuriyetinin hikayesi
1939 – 1945 arası (WW2 savaşı)
(III:Reich)
    Avrupa’da WW2 savaşı
Holokost olayının hikayesi
Uzak Doğu ve Pasifik’te WW2 savaşı nasıl yaşandı
1946 ‘dan sonra
Avrupa’nın WW2 savaşından sonra yeniden kurulması ve gelişmeler
Marshall planı , Nato , Avrupa Birliği hikayesi İsrail Cumhuriyet’inin kuruluş hikayesi ve Filistin- İsrail sorunu ,günümüze kadar
1946 – 1990 “iki kutuplu dünya” SSCB ‘nin kuruluştan çöküşe hikayesi
Özel konular :
USA devletinin kuruluştan günümüze etkileri Winston Churchill’in hikayesi
JFK’nın ve Kennedy ailesinin hikayesi
Amaç ,günümüz Türkiyesini ve dünyayı anlayabilmek için geçmişin incelenmesidir.
Bu amaçla Osmanlı’nın kuruluşundan yıkılışına kadar ve Türkiye Cumhuriyetinin günümüze kadar önemli yıllarını inceleyerek , “O sırada dünyada ne oluyordu?” konusunu sistematik bir biçimde karşılaştırmalı olarak anlatmaktır.
Bu çerçeve içinde incelenecek konular :
OSMANLI VE TÜRKİYE’DE
Anadolu , Medeniyetler beşiği Osman Beyliği kuruluş süreci
Osmanlı Devletinden İmparatorluğa geçiş Osmanlıda toplum
Osmanlıda Devlet sistemi Osmanlı’da “Mutlak iktidar meselesi”
Osmanlı’nın en güçlü zamanları Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı’da denizcilik
AVRUPA VE BATI DÜNYASINDA
Roma İmparatorluğu , büyüme-parçalanma- yıkılış
1300 yılları
Ortaçağ Avrupasında göçebe – yerleşik çatışması
1400 ‘lü yıllar
Avrupada Ortaçağ : Feodalite – Monarşi İngiltere ve Fransa örneği
1492 den sonra
Amerika Kıtasının keşfi neleri değiştirdi Avrupada Reform ve Rönesansın gelişmesi
İngiltere ve Fransa’da “Mutlak iktidar” meselesi ve demokratik kurumların doğuşu
1600’lü yıllar
İngiltere ve Fransa örneği
Şarlken -Kutsal Roma Germen İmparatorluğu İngilterede denizcilik
           Osmanlı-Avrupa ülkeleri ,bilim ve felsefe konusunda karşılaştırmalar Kuruluştan 18.yüzyıla kadar
 1700’lü yıllar
İngiltere ve Fransa’da kolonial sistemin yaygınlaşma Kuzey Amerika’nın kolonizasyonu
USA bağımsızlık ilanı
1789 Fransız ihtilali ve etkileri
1800 ‘lü yıllar
Avrupa’da Endüstriyel devrim başlangıç ve gelişme İhtilalden sonra Fransa’nın hikayesi
Napolyon’un hikayesi
Restauration ‘dan günümüze Fransa’nın hikayesi
Avrupanın hikayesi 1800-1914 ‘e kadar İngiltere
Çarlık Rusyası
Almanya ve Fransa
Amerika Birleşik Devletleri hikayesi
  Osmanlı’da duraklama
Osmanlı’da gerileme
Osmanlı’da yenilenme ve batılılaşma çabaları
Mısır ülkesi (Osmanlı toprağı) iken günümüze kadar hikayesi
Osmanlı İmparatorluğu son 120 yıl,çöküşe kadar Osmanlı – İngiltere ilişkileri hikayesi
Osmanlı- Çarlık Rusyası ilişkileri hikayesi Osmanlı – Almanya ilişkileri hikayesi
Osmanlıda Jön Türkler ve İttihat Terakki hikayesi
   1914’ten sonra
Osmanlı WW1 savaşını nasıl yaşadı Osmanlı’nın çöküşü hikayesi
Anadolu’da Türk Kurtuluş Savaşı hikayesi
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu 1923
İlk 10 yılın hikayesi ve Cumhuriyet Devrimleri
Türkiyede Atatürk döneminin sonu
Türkiye WW2 yi nasıl yaşadı İsmet İnönü devri
Türkiye’de çok partili demokrasinin başlangıcı
Demokrat Parti (Menderes) Dönemi 27 Mayıs 1960 darbesi
Süleyman Demirel dönemi
Bülent Ecevit’in hikayesi
Necmettin Erbakan’ın hikayesi
12 Eylül 1980 darbesi
Turgut Özal (ANAP) Dönemi S.Demirel’in Cumhurbaşkanlığı) 2002 AKP’nin iktidara geçişi
2002 – 2019 Türkiyesi’nin hikayesi Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni
WW1 SAVAŞI (1914-1918)
Avrupa WW1 savaşını nasıl yaşadı
1918 – 1933 arası
1917 Rusya’da Bolşevik ihtilalinin hikayesi
Sovyet Sosyalist Cumh.Birl. Hikayesi ,çöküşe kadar Almanya’da Weimar Cumhuriyetinin hikayesi Hitlerin siyasi yükselişi
    1933 -1939 arası
Almanya’da Nazi Cumhuriyetinin hikayesi
1939 – 1945 arası (WW2 savaşı)
(III:Reich)
    Avrupa’da WW2 savaşı
Holokost olayının hikayesi
Uzak Doğu ve Pasifik’te WW2 savaşı nasıl yaşandı
1946 ‘dan sonra
Avrupa’nın WW2 savaşından sonra yeniden kurulması ve gelişmeler
Marshall planı , Nato , Avrupa Birliği hikayesi İsrail Cumhuriyet’inin kuruluş hikayesi ve Filistin- İsrail sorunu ,günümüze kadar
1946 – 1990 “iki kutuplu dünya” SSCB ‘nin kuruluştan çöküşe hikayesi
Özel konular :
USA devletinin kuruluştan günümüze etkileri Winston Churchill’in hikayesi
JFK’nın ve Kennedy ailesinin hikayesi

LIVING YOUR DESIGN’ EĞİTİMİ

Davetlisiniz!

Kendi potansiyelinizi tümüyle ifade edebileceğiniz,

Her seçim anında kendiniz için doğru karar alabileceğiniz,

Kendi yeteneklerinizi bilip yaşama yansıtabileceğiniz,

Kendi içsel bilgeliğinizi tanıyarak, işleyişini anlayarak, her an sizin için neyin geçerli, neyin ise gereksiz olduğunu ayırt edebildiğiniz,

Kendinizi ispat etme ihtiyacından özgürleşebildiğiniz,

Kendiniz olmayanı yaşamaya çabalamanız sebebiyle oluşan suçlulukları bırakabilip,kendi benzersizliğinizi yaşama sunabildiğiniz

‘Kendini bilme ve yaşama’ yolculuğuna davetlisiniz!

Human Design nedir?

Human Design, kişinin benzersiz tasarımını / yaradılışını çözümleyen ve yaşamaya geldiği tasarımı bilmesini ve onu yaşayarak kendini gerçekleştirmesini sağlayan bir sistemdir.

Human Design, kişinin genetik kodunun okunuşunu, işleyişini, benzersiz bir tasarım olarak ‘kendi yaradılışının’ kullanım kılavuzunu sunan ilimdir.

Genetik programının (kodunun) okunuşu;

  • Seni sen yapan özellikleri, yetilerini,
  • Sen’ olan enerjinin işleyişini
  • Genetik program potansiyelini
  • Koşullanmalarının kaynağını (Zihninin işleyişi)
  • Kendi gerçeğinden işleyerek nasıl ‘GERÇEK SEN’ olarak yaşayabileceğini
  • Koşullanmalarından (sen olmayandan) nasıl sıyrılacağını bir haritada net bir şekilde görebilmeni sağlar.

 

Human Design Yaşamı Nasıl Dönüştürür?

Zihinle özdeşleşme sonucu yaşamda ortaya çıkan tıkanıklıkların, karşılaşılan gereksiz dirençlerin,işe yaramayan ve tekrar tekrar yaşanan benzer olayların deneyimlenmesine sebep olan geçersiz zihin stratejilerinin ortadan kaldırılmasını sağlar. Böylelikle yaşamı kişinin kendisi olarak işleyeceği bir deney-im alanına dönüştürür.

Kişiyi ‘Ben kimim?’ ve ‘Ben kim değilim?’ bilgi ve farkındalığı ile donatarak, yaşamda en verimli şekilde işlemesini mümkün kılacak bir işleyiş planı sunar.

Human Design kişinin kendi benzersizliğini deneyimlemesini desteklerken, ilişkilerinin kalitesinin de iyileşmesini sağlar.

Living Your Design Eğitim Programı

✓ 5hafta/ Haftada bir ders
✓ 120 dakika/ders ✓ 

 

 Sanat Tarihindeki güzellik kavramı yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramıştır. Sanatçılar gerek görkemli tablolarında gerekse muhteşem heykel çalışmalarında güzelliği, tarihin farklı dönem ve kültürlerine göre yorumlamışlardır. 
Güzelliğin Tarihçesi dersinde antik çağlardan itibaren güzellik kavramı ele alınacak ve bu doğrultuda sanat eserleri değerlendirilir, analiz edilecektir.
Leonardo da Vinci,Botticelli,Gaugin,Henri Matisse,Egon Shiele……